Η Νεράιδα - Δολόπων βρίσκεται στο κέντρο του ορεινού όγκου των Αγράφων, στη νότια κορυφογραμμή της Πίνδου.

Απέχει από την Καρδίτσα 43 χιλιόμετρα, όσα περίπου και από το Καρπενήσι.