• Φωτογραφιες
    20 άλμπουμ, 2693 φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες αυτές αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας με την επιμέλεια του Γιάννη Μπαλτή. Αυτός τις συγκέντρωσε όλες, τις ταξινόμησε κατά ενότητα και σε κάθε μια φωτογραφία έγραψε το σχετικό σχόλιο. Η τιτάνια αυτή προσπάθεια, που ήθελε πάρα πολύ χρόνο και κόπο, είναι μια ακόμα αφιλοκερδής πρόσφορά του Γιάννη στον αγαπημένο του γενέθλιο τόπο. Από τεχνικής πλευράς η ανάρτηση των αρχείων στην ιστοσελίδα έγινε από τον Νίκο Κοσμόπουλο, γιό της Μαρίας και εγγονό του αείμνηστου Δημήτρη Καραβάνα, ο οποίος κάνει όλες τις αναρτήσεις και συντηρεί την ιστοσελίδα μας. Το μεγάλο αυτό έργο δεν σταματάει εδώ… έχει συνέχεια… Γι’ αυτό καλούμε όποιον έχει παλιές φωτογραφίες να μας τις στείλει να τις αναρτήσουμε… Και να βοηθάμε όλοι οικονομικά ώστε να υπάρχει η ιστοσελίδα μας και η εφημερίδα μας.